Nieuws

 • VVD Leek heft zichzelf op

  Afgelopen week was de opheffingsvergadering van de VVD afdeling in Leek. Tijdens deze bijeenkomst werd teruggekeken op een lange periode van liberalen in Leek, en natuurlijk vooruit gekeken naar de herindeling binnen het Westerkwartier. Lees verder

 • Fanatieke camperpolitici

  08 december − Fanatieke camperpolitici Al ver voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 heeft het CDA al geopperd om aan de rand van het dorp, op Nienoord, een aantal camperplaatsen te realiseren. Dat zou de middenstand ten goede komen, omdat ‘camperaars’ veel zouden besteden in het dorp. En camperaars zouden niet veel op hebben met de bestaande kampeerfaciliteiten. In de formatie tussen de drie partijen CDA, PvdA en Groen Links was de coalitie het over veel zaken niet eens, maar over de camperplaatsen was er geen discussie. Waarom? Zowel de fractievoorzitter van het CDA als de (nu overleden) wethouder van Groen Links waren verwoede camperaars. Ervaringsdeskundigen dus. En de PvdA kon het niet zoveel schelen. Nu is er op Nienoord ook een camping. Waar ook camperaars meer dan welkom zijn. De VVD heeft nooit begrepen waarom camperaars daar niet kunnen verblijven. ’t Is immers ook op loopafstand van het dorp. Camping Nienoord was niet blij met de plannen van de fanatieke camperpolitici. De camping kreeg (gelukkig) het recht aan hun zijde. Sinds een paar jaar is de concurrentiepositie van een gemeente geregeld in de Wet Markt en Overheid. Wat deze wet regelt komt er kortweg op neer dat de overheid geen voordeel mag behalen uit haar bijzondere positie. Specifiek worden drie punten benoemd voor als de overheid iets doet wat niet in het algemeen belang is of concurrerend voor een bedrijf: de overheid moet minstens de integrale kostprijs doorberekenen, de overheid mag geen misbruik maken van de data die al in hun bezit zijn en er mag geen belangenverstrengeling voorkomen. Met name vanwege de concurrentie heeft de rechter -die is er al een keer bij gehaald- aangegeven dat de gemeente de camperplannen niet zo kan uitvoeren als men had gedacht. De integrale kostprijs moet worden doorberekend in de prijs van een overnachting. Zo is de Wet nu eenmaal. Wie dacht dat de fanatieke camperpolitici het zouden opgeven komt bedrogen uit. Er zijn door de campercoalitie drie opties bedacht om camperaars toch van de camping af te houden: Optie 1 is een betaalautomaat, maar dan zou de prijs per nacht op €60 uitkomen. Dat vonden de fanatieke camperpolitici te gek worden. Ook te gek was het verstrekken van een overnachtingskaart can €40 bij het paviljoen aan de haven. De derde variant werd het dus. De camperaar moet (uiteraard voor 17.00 uur) een overnachtingskaart bij het gemeentehuis halen voor €15 per nacht. Voor handhaving wordt 5 minuten per week (u leest het goed) uitgetrokken. De fanatieke camperpolitici vonden dat waarschijnlijk om meerdere redenen erg mooi: Het tarief is niet te gek hoog en handhaving is feitelijk niet mogelijk (BOA’s werken niet na 17.00 uur en in 5 minuten per week moet je wel erg veel geluk hebben om een foutcamperaar te betrappen). De VVD begrijpt niet waarom de camperpolitici de eigenaar van de camping zo dwars zit, enkel omdat hun zin moet worden doorgedreven. U begrijpt, de VVD zou liever zien dat de gemeente deze dubieuze plannen die schijnbaar aan de wet voldoen laat varen en camperaars gewoon verwijst naar de camping Nienoord. Waar ze ook nog eens voor minder (€10) kunnen overnachten. Lees verder

 • Detailhandelsvisie wordt vervolgd

  01 juli − Detailhandelsvisie wordt vervolgd Onlangs werd in de commissievergadering in Leek de detailhandelsvisie besproken. Vorig jaar in september werd door de raad, op voorstel van de VVD, om deze visie gevraagd. De raad vond dat er een visie moest komen die uit meer elementen dan enkel ruimtelijke ordening bestond. Daarnaast zou alle detailhandel moeten worden meegenomen, en niet alleen het centrum van Leek Hoewel in de visie die werd behandeld nog steeds voornamelijk plannen ten aanzien van ruimtelijke ordening stonden, kwam het al dichter in de buurt van wat de VVD voor ogen stond vorig jar september. Wat miste was de ambitie. Tijdens de behandeling van de visie in de commissie werd daarop gewezen door de VVD. Hoe kun je anders maatregelen nemen die leiden tot het bereiken van dat doel? De conclusie van de VVD is dat er wellicht te veel tijdsdruk stond op het tot stand komen van de visie. Nu is de gemeente niet de juiste instantie om de richting te bepalen waar het heen moet met -met name- het centrum van Leek. Dat zijn de ondernemers zelf. De gemeente viel dus eigenlijk maar weinig te verwijten. Immers, als er geen richting is dan zijn de maatregelen ongecoördineerd. De vraag om een ambitie was dus voornamelijk gericht aan de ondernemers. Het is mooi om nu te constateren dat de vraag is opgepakt door de Leekster detailhandel. In een werkgroep met gemeente, provincie en specialisten is nu de discussie gestart over waar het heen moet. De VVD leeft mee met de ondernemers, en streeft naar een levendig centrum waar ondernemers de kost kunnen verdienen. De rol van de gemeente is daarin te faciliteren. Lees verder

 • De ondernemingsraden van Novatec en ISD maken zich zorgen.

  11 mei − De medewerkers van deze organisaties mogen tot nu toe niet meepraten over de herindeling van het Westerkwartier. Dit omdat ze geen medewerker van de gemeenten zijn. Hierover is woensdag gepraat in de commissievergadering van de gemeenteraad van Leek. Toen vertegenwoordigers van de organisaties wilden inspreken mocht dat niet. Want medewerkers van de gemeente hebben geen inspreekrecht. Dat is raar. Je mag niet meepraten omdat je geen medewerker bent, je mag niet inspreken omdat je dat wel bent. Dat vond de hele commissie bijzonder. En niet eerlijk. De hele raad van Leek begrijpt de onrust en de zorgen van de medewerkers. Het gaat ook om hun werk, hun cliënten, hun organisaties en hun toekomt. In het Westerkwartier, of in Noordenveld. Daarom hebben we in de gemeenteraadsvergadering een motie aangenomen waarin we de stuurgroep oproepen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de toekomst van Novatec en ISD. Omdat dit best ingewikkeld is en tijd nodig heeft willen we dat de medewerkers van de organisaties per direct mee mogen praten over de inrichting van de nieuwe gemeente. En misschien praten ze dan mee over de inrichting van de gemeente van de buren. Maar dat maakt niet uit. Het gaat om de kennis, kunde en expertise die ze kunnen inbrengen. De taken die nu door Novatec , ISD en de gemeentelijke sociale diensten van Zuidhorn en Grootegast in ons gebied uitgevoerd worden, moeten ook straks in het Westerkwartier en Noordenveld gewoon goed geregeld blijven. En daar moeten onze medewerkers gewoon over kunnen meepraten. Lees verder

 • De Wet Markt & Overheid. Als gemeenten commercieel gaan, dan wel eerlijk.

  20 februari − De Wet Markt & Overheid. Als gemeenten commercieel gaan, dan wel eerlijk Gemeenten voeren veelal activiteiten uit die concurrerend kunnen zijn met het bedrijfsleven. Karakteristiek daarvoor is dat een klant betaalt voor de dienst. De Wet Markt & Overheid zorgt ervoor dat die concurrentie eerlijk is. De meeste activiteiten van de Gemeente zijn overigens ‘in het algemeen belang’ en worden gewoon door de overheid gefinancierd. In Leek stond de toepassing van deze wet op 15 februari op de agenda van de Gemeenteraad. Sommige activiteiten zijn op het randje van commercie, en het college wil duidelijkheid scheppen voor deze taken. De VVD is kritisch op de uitgezonderde taken. Verhuur van een sporthal aan een ondernemer voor evenementen, bijvoorbeeld, moet op een zodanige wijze gebeuren dat er geen sprake is van een verkapte subsidie. Anders worden andere ondernemers die niet van de gemeente huren daar de dupe van. Ook voor sportkantines en sportvelden geldt, aldus de VVD, dat het ‘algemeen belang’ geldt ten aanzien van verenigingen in en om de Gemeente. We juichen de breedtesport immers toe. Maar als een vereniging uit een verre gemeente onze velden wil huren, dan moet daar ook een commerciële prijs voor worden betaald Lees verder

 • Masterclass VVD Regio Noord stoomt 11 politieke talenten klaar voor de toekomst.

  13 december − Masterclass VVD Regio Noord stoomt 11 politieke talenten klaar voor de toekomst. In samenwerking met de Haya van Somerenstichting, de stichting die zich inzet als opleidings- en trainingsinstituut van de VVD, is afgelopen september wederom een Masterclass gestart. Uit de drie noordelijke provinciën zijn elf ambitieuze talentvolle VVD-ers gescout en via selectie toegelaten tot deze serie van tien Masterclasses. Eind januari hopen de deelnemers hun opleiding af te ronden. In een gevarieerd programma worden de zaterdagen gebruikt voor interactieve sessies waarin kennis en praktische vaardigheden hand in hand gaan. Een groot gedeelte van de opleiding bestaat uit actief debatteren en presentaties geven. Het aanstormende talent wordt op een actieve manier getriggerd kritisch te reflecteren naar zichzelf. Aan de hand van actuele casuïstiek en belangrijke, relevante historische kennis, wordt in een relatief korte tijd een stevige basis gelegd om actief of nog meer actief een rol te gaan spelen in de lokale en wellicht zelfs landelijke politiek. De stap om politieke verantwoordelijkheid te nemen is stap een. Met het volgen van de masterclass kan wat meer beslagen en gedegen stap twee worden gezet. Klaas Lindeboom, Plaatsvervangend raadslid VVD Leek Lees verder

 • VVD Leek ontstemd over Sint-tweet wethouder Dekker

  13 november − De VVD in de gemeente Leek heeft met verbazing gereageerd op een tweet die wethouder Karin Dekker verstuurd heeft over de intocht van Sinterklaas in Leek. In deze tweet pleit de GroenLinks-wethouder voor een intocht met 'schoorsteenpieten' omdat Leek “met de tijd mee” moet gaan. VVD fractievoorzitter Tanja Haseloop-Amsing: “Wij kregen bezorgde berichten van inwoners uit de gemeente. Het is niet de wethouder die de kleur van pieten bepaalt. Deze discussie moet niet gevoerd worden in het gemeentehuis". De VVD vindt dat de organisatie een groot compliment verdient voor de intocht waar duizenden kinderen en "grote mensen" op af kwamen. https://twitter.com/Karin_Dekker/status/797503603825135616 Lees verder

 • Camperplaatsen

  18 september − Wat begint met een losse opmerking; camperplaatsen op het parkeerterrein van Nienoord lijdt al drie jaar tot stevige discussies. Eerst zou het niets kosten, een paal, een bord nu kost het al meer dan € 10.000 gemeenschapsgeld Woensdag 7 september hebben we de camperplaatsen nog eens besproken, het blijft een bevoegdheid van het college en het college was zo wijs om het nog eens ter beoordeling aan de raad te geven. Twee insprekers, dhr. Cnossen van camping Cnossen aan het leekstermeer en dhr. Eibergen van Camping Westerheerd hebben op een correctie manier ingesproken en hun bezwaren kenbaar gemaakt. De Gemeente Leek verkoop eerst Camping Westerheerd om daarna zijn eigen ondernemers te beconcurreren een terechte opmerking van dhr. Eibergen. De heer Cnossen gaf aan dat niet elke camperaar een nette camperaar is, ook zij hebben huisvuil wat zo snel mogelijk moet worden gedumpt en zoals u weet is dat voor de inwoners van Leek niet gratis. Netjes en steekhoudende argumenten. U mag van de VVD verwachten dat zij achter de ondernemers staan, ons eerste en laatste bijdrage is inhoudelijk niet veranderd, de gemeente mag zijn eigen ondernemers niet beconcurreren, wij hebben direct gezegd stop oneerlijke concurrentie, geen camperplaatsen op Nienoord. Het CDA, GroenLinks en de PvdA vinden het allemaal prachtig, in de strekking van het moet kunnen tot gastvrije gemeente en ondernemerschap passeerden de revue, maar wel met de strekking het moet gratis of voor heel weinig. Jammer dat er weinig ondernemers in de raad zitten, de meeste raadsleden hebben geen idee wat de kosten zijn van, onderhoud, reclame en in het bijzonder personeelslasten het werkgeverschap in Nederland is geen feestje. Gelukkig mag de Gemeente niet gratis accommoderen, wettelijk is aangegeven dat de Gemeente kosten moet doorbereken, met andere woorden gratis camperplaatsen mag niet. Het college heeft gevraagd om een kosten berekening te maken, ons inziens hoeft dat niet want Camping Cnossen en Camping Westerheerd kunnen al een plaats aanbieden voor 7 en 11 euro per nacht, een parkeerplaats overnachting zonder enige faciliteit kan niet duurder zijn, zo wel dan ben je in onze ogen niet gastvrij. De VVD was kort en krachtig……college bedankt voor het bevragen van de Raad, de VVD is tegen samen met D66 en de ChristenUnie maar een meerderheid is voor dus het is aan u om een wijs besluit te nemen, vier keer op een rij was Leek de ondernemer vriendelijkste Gemeente, laat Leek in 2016 en daaropvolgend wederom de ondernemer vriendelijkste Gemeente zijn. Lees verder

 • Leerlingenraad

  29 juni − Al jaren organiseert de gemeente Leek een programma voor leerlingen in het basisonderwijs. Ook dit jaar is er weer een leerlingenraad, maar anders dan voorgaande jaren. Werden in voorgaande jaren alle groepen 8 uitgenodigd om een vergadering in het gemeentehuis over een onderwerp te hebben, dit jaar is er één vergadering in het gemeentehuis waar 2 vertegenwoordigers per klas achter de tafel mogen plaats nemen om te discussiëren over een aantal door de scholen ingebrachte voorstellen. De klassen hebben zelf een voorstel mogen bedenken voor maximaal 5000 euro. De voorstellen moeten raakvlakken hebben met gezondheid en bewegen. Er zijn voorstellen ingediend die variëren van een pannakooi in Oostindië tot zwemlessen of een glijbaan in het zwembad. Ter voorbereiding zijn alle deelnemende scholen bezocht door een raadslid die een gastles heeft verzorgd. Ik mocht op OBS de Nijenoert en GBS de Springplank uitleggen wat een gemeente eigenlijk doet, wie er de baas is, hoe de gemeenteraad werkt en hoe je als inwoner invloed kunt uitoefenen. Het was erg leuk en inspirerend om met deze kinderen te praten over democratie en hun ideeën hierover te horen. Aanstaande vrijdag komen de klassenvertegenwoordigers van de scholen om 16.00 uur naar het gemeentehuis om tijdens een bijzondere raadsvergadering onder het voorzitterschap van CU fractievoorzitter Koos Siegers het debat te voeren. Lees verder

 • Eén Westerkwartier

  21 juni − De afgelopen maanden werken we hard aan de herindeling tussen Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn. Vorige week tijdens de W-500 bijeenkomsten hebben kunnen horen wat onze inwoners belangrijk vinden voor de nieuwe gemeente. Zoals te zien is op de foto hebben alle groepen hun eigen speerpunten kunnen benoemen. Dat helpt bij het opstellen van een visie om te kunnen gaan bouwen aan de gemeente Westerkwartier. De opkomst was iets lager dan we hadden gehoopt, maar de input van de aanwezigen maakten dit meer dan goed. Er werd eerst benoemd waar we in het gebied trots op zijn. Een greep hieruit: Nienoord, eigen identiteit dorpen, werkgelegenheid en natuur. In het tweede deel lag de vraag voor wat er in 2026 in de nieuwe gemeente bereikt moet zijn. Onderwerpen als goede bereikbaarheid, toegankelijkheid van het gemeentebestuur, ruimte voor ontwikkeling en behoud van voorzieningen kwamen in bijna iedere groep naar voren. Het was geweldig om te zien hoe de aanwezige inwoners van de vier gemeenten over de gemeentegrenzen heen stapten en samenwerkten. Het enige minpuntje dat geconstateerd werd was dat jongeren ondervertegenwoordigd waren. Hun inbreng zullen we op een andere manier moeten organiseren. Niet alles wat gewenst wordt zal gerealiseerd kunnen worden, maar ik ben trots op de inzet en het enthousiasme en zie de nieuwe gemeente met vertrouwen tegemoet. Lees verder

 • Haseloop verlaat fractie VVD Leek

  10 juni − Raadscommissielid Paul Haseloop legt in verband met een nieuwe functie in Den Haag per 1 juli zijn werkzaamheden neer. Eind mei heeft hij dit per brief aan de burgemeester laten weten. De brief is hier te lezen: Lees verder

 • Neemt het college de inwoners wel serieus?

  08 juni − Het gebrek aan effectieve communicatie van het college is een groot probleem in de ogen van de VVD. Het huidige college heeft een enorm gebrek aan communicatievaardigheden, of een groot gebrek aan wil om fatsoenlijk met de inwoners te communiceren. Het is geen geheim dat dit voor de VVD fractie een heikel punt is. Lees verder

 • Privacy

  01 april − De VVD staat voor een aantal belangrijke kernwaarden. Één daarvan is vrijheid en daarbij hoort ook de privacy. Wanneer je in de krant van afgelopen donderdag leest, dat de VVD meegaat in de wens van niet gehoord voelende groep omwonenden bij de hippe hangplek, denk je wellicht dat het om een 1 april grap gaat. Lees verder

 • Geluk of wijsheid?

  10 maart − Het lijkt erop dat de het financiële rampjaar 2015 voor de gemeente Leek met een sisser afloopt. De tussenrapportage voor het vierde kwartaal laat zien dat er een flink aantal incidentele meevallers zijn waardoor het grote tekort lijkt omgebogen in een klein overschotje. Dit is overigens nog niet definitief, want de accountant is de jaarrekening nog aan het controleren. Er kan dus nog wel wat veranderen. Lees verder

 • Super?

  © Google Maps

  20 februari − In het Dagblad van het Noorden staat bijgevoegd bericht: Woede over vertrek van Poiesz uit Tolbert. Ondernemers in het dorp zijn boos. Boos omdat de gemeente wil meewerken aan de verplaatsing van de supermarkt naar een locatie buiten het centrum van het dorp. Als fractie van de VVD begrijpen we die boosheid. Over de mogelijke verplaatsing, maar meer nog over de communicatie. Inwoners van de gemeente en de raadsleden moesten het besluit lezen in het collegeverslag. Lees verder

 • ALV

  17 februari − Zoals u inmiddels ongetwijfeld weet, ligt het in de lijn der verwachting dat de vier Westerkwartier gemeenten gaan herindelen. Het logische gevolg hier van is in dat de VVD afdelingen ook samen gaan. Voorbereidende gesprekken hierover zijn dan ook al enige tijd bezig. In de laatste ALV hebben de leden het bestuur hier voor ook officieel toestemming gegeven. We zijn echter ingehaald door de actualiteit. Door een andere opzet van de VVD structuur is besloten het samengaan te vervroegen. Op 19 mei 2016 zal er een oprichtingsvergadering plaatsvinden van de VVD afdeling “Westerkwartier”. U krijgt hierover nog bericht. Maar we gaan onze afdeling natuurlijk niet opheffen zonder passend afscheid. Daarom wordt er nog éénmaal een “eigen” ALV belegd. Tijdens deze ALV zal er worden stilgestaan bij de geschiedenis van de afdeling Leek en de toekomst van de afdeling “Westerkwartier”. U bent hier bij van harte uitgenodigd. Het bestuur zou het op prijs stellen wanneer alle VVD leden van de huidige afdeling Leek tijdens deze ALV acte de présence geven. Ook ex leden zijn van harte welkom. ( Aanmeldingsformulieren liggen natuurlijk klaar.) In verband met de planning stellen wij het op prijs wanneer u zich hier voor tijdig aanmeldt. ( Klik op contact boven aan de site.) Tot 3 maart aanstaande. Mede namens de andere bestuursleden, met vriendelijke groet, Rolf Haseloop, Voorzitter Lees verder

 • Afvalkostendiscussie toont wendbaarheid GroenLinks Leek

  29 januari − De discussie tussen twee oud-raadsleden van GroenLinks, Honnef en De Vries, doet herinneren aan de periode voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Lees verder

 • Zorg om de zorg in het Westerkwartier

  26 januari − De gemeenten zijn vanaf januari 2015 verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg en ondersteuning van hun bevolking. Leek werkt hierin samen met de andere gemeenten in het Westerkwartier. De VVD maakt zich zorgen over de wijze waarop de zorg in het Westerkwartier wordt georganiseerd. Lees verder

 • Van Leek naar Helsinki

  © Paul Haseloop

  22 januari − Tijdens het eerste halfjaar van 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Voor Nederland zal dit een mogelijkheid zijn om de asielproblematiek aan te pakken en binnen de EU te werken aan innovatie, werkgelegenheid, veiligheid en sluitende financiën. Voor mij persoonlijk is het een kans om van dichtbij mee te maken hoe buitenlands beleid ten uitvoer wordt gebracht, want van februari tot en met juni zal ik stagiair zijn op de Nederlandse ambassade te Helsinki, Finland. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma

  15 januari − Regionale bijeenkomsten verkiezingprogramma. Bent u tevreden over de zorg in Nederland, de veiligheid in de buurt waar u woont of het onderwijs van uw kinderen? Of mag er volgens u wel iets veranderen? Denk dan samen met de verkiezingsprogrammacommissie mee over het programma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.Uw inbreng is nodig zodat wij met zijn allen tot het beste verkiezingsprogramma voor Nederland kunnen komen. Een programma dat kansen biedt. Een programma met onderwerpen die er voor u echt toe doen. Wij nodigen u graag uit voor één van de drie bijeenkomsten over het verkiezingsprogramma in Eindhoven (23 januari), Zwolle (20 februari) en Breukelen (19 maart). Tijdens deze bijeenkomsten gaan wij met u in gesprek over onderwerpen als de economie, de zorg, de woningmarkt en defensie. Aanmelden kan via MijnVVD. Geïnteresseerden die geen lid zijn van de VVD kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar verkiezingsprogramma@vvd.nl. Lees verder