Super?

In het Dagblad van het Noorden staat bijgevoegd bericht: Woede over vertrek van Poiesz uit Tolbert. Ondernemers in het dorp zijn boos. Boos omdat de gemeente wil meewerken aan de verplaatsing van de supermarkt naar een locatie buiten het centrum van het dorp. Als fractie van de VVD begrijpen we die boosheid. Over de mogelijke verplaatsing, maar meer nog over de communicatie. Inwoners van de gemeente en de raadsleden moesten het besluit lezen in het collegeverslag.

Ondertussen worden de zorgen op het internet uitgesproken. Hoe houd je het dorp leefbaar wanneer je de supermarkt eruit haalt. Waarom op een plek waar dat tot nu toe niet mocht? Hoe zit dat met plannen die andere ondernemers hadden en die geweigerd werden? Hofman auto’s wilde graag een supermarkt beginnen naast de Jumbo, dat mag niet want het past niet in het bestemmingsplan. Schuiling wilde graag een showroom voor bedden voor 5 jaar, dat mocht niet want het past niet in het beleid. En in het verleden waren er plannen om in één van de panden, waar nu naar is gekeken voor een supermarkt, spijkerbroeken te verkopen. Natuurlijk kon dat niet, dat is detailhandel en dat mag niet op een bedrijventerrein.


Als overheid heb je regels, en kun je van die regels afwijken wanneer je dat goed hebt doordacht. Is dat in dit geval zo? Wegen de wensen van de supermarkt op tegen de negatieve gevolgen van die wens? Is er zoveel winkelaanbod dat het leegkomende pand weer een goede invulling krijgt? Of wordt Tolbert een dorp zoals zovele, eerst verdwijnt de supermarkt en als gevolg daarvan zullen alle andere bedrijven het moeilijk krijgen. Waarom wil de gemeente nu meewerken terwijl ze al die andere initiatieven afwees? 16 april hopen we dat te kunnen gaan bespreken met de wethouders.

De VVD fractie vindt in ieder geval dat er veel eerder gesproken had moeten worden met de inwoners van het dorp en de ondernemers. Tolbert is een fleurig, bruisend en levendig dorp, dat er recht op heeft serieus genomen te worden. De VVD vraagt zich af of dat echt gebeurt.