Van Leek naar Helsinki

Tijdens het eerste halfjaar van 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Voor Nederland zal dit een mogelijkheid zijn om de asielproblematiek aan te pakken en binnen de EU te werken aan innovatie, werkgelegenheid, veiligheid en sluitende financiën. Voor mij persoonlijk is het een kans om van dichtbij mee te maken hoe buitenlands beleid ten uitvoer wordt gebracht, want van februari tot en met juni zal ik stagiair zijn op de Nederlandse ambassade te Helsinki, Finland.

Hoewel ik de kans met beide handen aangegrepen heb en mij enorm verheug op een leerzame tijd, moet ik toch met spijt mijn werkzaamheden voor de fractie tijdelijk neerleggen. Al bijna zes jaar bespreek ik tweewekelijks met ontzettend positieve mensen de gemeentepolitiek in Leek. De afgelopen periode is de positiviteit van mijn collega-fractieleden een enorme steun geweest, want zelf kijk ik met afnemend enthousiasme naar de ontwikkelingen in onze gemeente. Steeds meer worden ondernemers vastgezet in verstikkende regelgeving, wordt besluitvorming uitgesteld alsof het een nationale sport is en wordt verantwoordelijkheid nemen gezien als iets dat te allen tijde voorkomen dient te worden. Als VVD voeren wij een stevige, inhoudelijke oppositie tegen dit beleid, dat moeilijk visierijk genoemd kan worden.


Op deze nieuwe website zult u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in de gemeente Leek. Zelf zal ik na het zomerreces weer aansluiten bij de fractie.