De Wet Markt & Overheid. Als gemeenten commercieel gaan, dan wel eerlijk.

Gemeenten voeren veelal activiteiten uit die concurrerend kunnen zijn met het bedrijfsleven. Karakteristiek daarvoor is dat een klant betaalt voor de dienst. De Wet Markt & Overheid zorgt ervoor dat die concurrentie eerlijk is.

 De meeste activiteiten van de Gemeente zijn overigens ‘in het algemeen belang’ en worden gewoon door de overheid gefinancierd.

  In Leek stond de toepassing van deze wet op 15 februari op de agenda van de Gemeenteraad. Sommige activiteiten zijn op het randje van commercie, en het college wil duidelijkheid scheppen voor deze taken.

 De VVD is kritisch op de uitgezonderde taken. Verhuur van een sporthal aan een ondernemer voor evenementen, bijvoorbeeld, moet op een zodanige wijze gebeuren dat er geen sprake is van een verkapte subsidie. Anders worden andere ondernemers die niet van de gemeente huren daar de dupe van.

 Ook voor sportkantines en sportvelden geldt, aldus de VVD, dat het ‘algemeen belang’ geldt ten aanzien van verenigingen in en om de Gemeente. We juichen de breedtesport immers toe. Maar als een vereniging uit een verre gemeente onze velden wil huren, dan moet daar ook een commerciële prijs voor worden betaald